Welkom op de website van Synergie organisatie advies en ontwikkeling.

Onze missie is onze cliënten bij te staan bij strategische innovaties van hun organisatie. Wij werken vraaggericht omdat elke innovatie uniek is met een eigen vertrekpunt en een eigen context. Partnership met de cliënt staat altijd centraal. Maatschappelijk ondernemen en verduurzaming van de samenleving zijn in dit tijdsgewricht onmisbare doelen. Teneinde de meest adequate competenties voor de cliënt te kunnen organiseren opereren wij altijd vanuit netwerken.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN SYNERGIE ADVIES

Organisatieadvies en -ontwikkeling

Synergie Advies helpt u graag verder met de volgende vraagstukken

 


• Strategieontwikkeling
• Scenarioplanning
• Business Development
• Coaching van start-up’s
• Innovatiemanagement
• Co-creatie


• Businessproces re-engineering
• BIM en ketensamenwerking
• Lean manufacturing
• Assetmanagement
• Serious gaming
• Lezingen en workshops


Lees meer

 

Laatste berichten

1

1

1

1

1

1

1

1

Half a dozen Simple Rules To safeguard Your Workers Details

In the past year, a lot more than 88 , 000, 000 Us citizens take their personal information vulnerable when the result of data removes in line with the Personal privacy Privileges Clearinghouse. Leading the list: an instance at the Experts Government, in which a great unknown expert had taken the employee details of 26 […]

Six Simple Stages To patrol The Personnel Personal

Before year, a lot more than 88 , 000, 000 People in the usa experienced their very own personality vulnerable mainly because the result of data breaches according to the Privateness Rights Clearinghouse. Topping the list: an instance at the Veterans Obama administration, just where a great unidentified analyst had taken the employee details of […]

Half a dozen Simple Measures To safeguard The Personnel Personal

Before calendar year, much more than 88 mil Families experienced the individuality endangered because the result of info breaches according to the Privateness Protection under the law Clearinghouse. Topping the list: a case at the Veterans Maintenance, in which an unidentified analyst had taken the employee details of 29 million veterans home within a laptop […]

Six Simple Practices To safeguard The Workers Identities

Before calendar year, much more than 88 mil Us citizens had all their identity endangered seeing that the result of data breaches in line with the Personal privacy Rights Clearinghouse. Leading the list: a case at the Old soldiers Operations, exactly where a great mysterious expert had taken the employee information of dua puluh enam […]