Welkom op de website van Synergie organisatie advies en ontwikkeling.

Onze missie is onze cliënten bij te staan bij strategische innovaties van hun organisatie. Wij werken vraaggericht omdat elke innovatie uniek is met een eigen vertrekpunt en een eigen context. Partnership met de cliënt staat altijd centraal. Maatschappelijk ondernemen en verduurzaming van de samenleving zijn in dit tijdsgewricht onmisbare doelen. Teneinde de meest adequate competenties voor de cliënt te kunnen organiseren opereren wij altijd vanuit netwerken.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN SYNERGIE ADVIES

Organisatieadvies en -ontwikkeling

Synergie Advies helpt u graag verder met de volgende vraagstukken

 


• Strategieontwikkeling
• Scenarioplanning
• Business Development
• Coaching van start-up’s
• Innovatiemanagement
• Co-creatie


• Businessproces re-engineering
• BIM en ketensamenwerking
• Lean manufacturing
• Assetmanagement
• Serious gaming
• Lezingen en workshops


Lees meer

 

Laatste berichten

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1