Case 2 : Zelfbouw in Amsterdam

Case 2 : Zelfbouw in Amsterdam

Met voldoende deelnemers gaat er een zelfbouwgroep van start in het project Blok Nul in de Houthavens in Amsterdam. Een samenwerkingsverband van vijf architectenbureaus, De Hoofden, heeft een groep belangstellenden verzameld die naar eigen wens een forse casco-loft kunnen inrichten. Ze bieden hun een vaststaande bouwstructuur waarbinnen ze vrij zijn. Dit initiatief is door het project Houthaven uitgeroepen tot voorbeeldproject. Door deze vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij burgers verantwoordelijk zijn, kunnen kosten gespreid worden en werkzaamheden in samenhang worden uitgevoerd. Individuele plannen gaan vaak gepaard met hoge kosten en grote risico’s. Collectief particulier opdrachtgeverschap genereert meer betrokkenheid en verbetert het contact tussen de architect en de toekomstige bewoner.

Case 1 : BIM in Oslo

Case 1 : BIM in Oslo


In 2009 nodigde de Noorse Rijksgebouwendienst Statsbygg iedereen uit om mee te ontwerpen aan de nationale trots: het nieuwe Nationaal Museum. Dit museum kreeg de beste plek in Oslo, dus moest het ontwerp van onderscheidende kwaliteit zijn. Om de beste oplossingen uit de markt te kunnen halen en iedereen de gelegenheid te geven ideeën in te brengen werd besloten een volledig transparante competitie op te zetten. Hiervoor werd gebruik gemaakt van ‘open-BIM’. Door open uitwisselstandaarden voor bouwinformatie te hanteren, konden ontwerpen online geanalyseerd en vergeleken worden. Dit gebeurde door het programma van eisen online aan te bieden, samen met een 3D-omgevingsmodel. Dit programma van eisen moesten de ontwerpers verwerken in hun BIM-model. Dit betekende dat het programma van eisen direct getoetst kon worden door de ontwerpers én de jury. Uiteraard waren vooraf de beoordelingscriteria gepubliceerd, zoals oppervlakte, budget en bepaalde meetbare duurzaamheidsaspecten (vooral energie). Meer dan 1200 geïnteresseerden downloadden het online programma van eisen. Er was dus veel nieuwsgierigheid naar deze nieuwe marktbenadering.

Een enkeling begreep de transparante benadering niet en ageerde zelfs tegen het gebruik van de open standaarden omdat ze zich buitengesloten voelde. Statsbygg antwoordde dat de open standaarden er juist voor waren om niemand uit te sluiten, omdat vrijwel elke (BIM)software die informatie kan creëren of verwerken. Uiteindelijk zijn er 237 ontwerpen online ingediend. Deze modellen werden direct ingelezen in een modelserver, waarmee de ontwerpen niet als bestand werden opgeslagen, maar conform de open
standaarden, als informatie in een database. Daarmee werd het mogelijk om de ontwerpen op vele criteria te vergelijken: de open-BIM-standaard zorgde immers voor gestructureerde informatie en alle 237 aanbiedingen konden zo getoetst worden. De kwaliteit van de aanbiedingen was bijzonder goed te noemen, slechts zo’n 40 bestanden voldeden technisch niet aan de open-BIM-standaarden. Dit betekent dat bijna 200 van de 237 (ruim 80 procent) van de deelnemers goed begrepen hadden welke eisen er gesteld werden – wat aantoont dat er voldoende interesse en draagvlak is voor het hanteren van deze werkvorm. Statsbygg besloot daarom voortaan voor alle projecten de open-BIM-norm voor te schrijven. De 200 resterende ontwerpen werden geanonimiseerd zodat de jury onpartijdig de modellen kon bekijken en beoordelen. Alle modellen werden exact op dezelfde manier gepresenteerd en geanalyseerd. De 3D-modellen werden opgenomen in presentatievideo’s en fotorealistische renders. Ook werden er 3D-modellen van geprint, fysieke maquettes die in een tastbare omgeving gepresenteerd werden. Ook de analyses gebeurden automatisch, omdat het programma van eisen geïntegreerd was aangeboden. Daarom konden er ook energiesimulaties en andere rekenkundige toetsingen plaatsvinden, zoals bouwsom, oppervlakte en lichttoetreding. Uiteindelijk voldeden ruim 35 modellen aan de uitgangscriteria. De opdrachtgever had dus de keuze uit een ongekend aantal modellen. Vervolgens boog de jury zich over uitstraling en architectuur. Het is voor de opdrachtgever een verademing om ontwerpen te mogen beoordelen die zeker aan de eisen en het budget voldoen. Van de ruim 35 resterende deelnemers werden er zes genomineerd waarna er drie een betaalde ontwerpopdracht kregen. Uiteindelijk koos de jury een winnaar.