Nieuw Krachtenveld in de Bouw

NieuwkrachtenveldNIEUW KRACHTENVELD, NIEUWE PARADIGMA’S

TRENDVERKENNING VAN DE NEDERLANDSE BOUWSECTOR

“Schetst u ons een beeld van het krachtenveld waarin de bouw zich de komende tien jaar zal ontwikkelen.” Dit verzoek van het platform Vernieuwing Bouw heeft geleid tot een nieuw boek: Nieuw krachtenveld – nieuwe paradigma’s, trendverkenning Nederlandse bouwsector. Een toekomstverkenning van een megasector in een megatransitieproces.Welke paradigma’s moeten we achter ons laten en welke zijn nieuw? Wat zijn de thema’s die de sector zullen gaan beïnvloeden, welke kansen biedt krimp? Maar ook het huidige financieringsmodel, werkt dat nog of moeten we nieuwe vormen gaan toepasse? En wat wordt de rol van ICT in de bouw, blijven we nog jarenlang doorwerken met de huidige standaard of gaan we nieuwe middelen gebruiken als bijvoorbeeld BIM?

De kans is groot dat u deze site bezoekt door gebruik te maken van een zogenaamde QR-code een nieuwe technologie die in combinatie met sociale media een onderdeel van deze trendverkenning is. De wereld verandert snel en de manier waarop wij communiceren ook. De toekomstige professional en de student van nu groeit op met sociale media, daar kunnen we niet omheen en het zal ongetwijfeld betekenis hebben voor de toekomst van vele sectoren.

De onderwerpen die in het boek worden aangesneden moeten een gesprek opgang brengen, een gesprek tussen verschillende professionals én ook een gesprek tussen studenten en professionals. Op deze site vindt u daarom rechts bovenin een link die u naar een LinkedIn groep leidt waarin u uitgenodigd wordt om het gesprek aan te gaan.

Voor hen die het boek nog niet hebben gelezen geeft deze site ook een voorproefje van wat er in het boek aan bod komt. In het menu onder Aanleiding vindt u een hoofdstuk uit het boek die het ontstaan van het boek beschrijft. U vindt deze ook in het linker menu onder “inkijkexemplaar”. Daarnaast neemt het boek u ook mee naar een ochtend in Amsterdam Noord op 11 april in het jaar 2022.