Samen Sneller Slimmer

cover kopie

NIEUWE BOEKUITGAVE

SAMEN, SNELLER, SLIMMER
Innoveren in de bouw

Bestel het boek snel voor € 29,90

Bestellen via het bestelformulier op www.uitgeverijblauwdruk.nl

SAMEN SNELLER SLIMMER is een optimistisch boek over de bouw. Onder het motto ‘never waste a good crisis’ constateren de auteurs dat de sector zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Begrippen als BIM, assetmanagement, lean-productie, ketensamenwerking en levensduurdenken raken snel ingeburgerd en zetten bedrijven en overheden aan tot veelbelovende innovaties. Toch heeft de bouwketen nog een lange weg te gaan. Te midden van massaontslagen, faillissementen en een stagnerende woningmarkt is het moeilijk voor te stellen dat de rol van de sector fundamenteel kan veranderen en een nieuwe maatschappelijke betekenis kan krijgen. De vele interviews en praktijkvoorbeelden in SAMEN SNELLER SLIMMER bieden architecten, bouwbedrijven, ontwikkelaars en opdrachtgevers een inspirerend toekomstperspectief.

SAMEN SNELLER SLIMMER is een waardevol boek voor iedereen die inziet dat een crisis bij uitstek het moment is om te innoveren.

Over de auteurs
Getrud Blauwhof is een lector Innoverend Ondernemen aan de Haagse Hogeschool.
Ben Spiering is innovatiemanager bij Rijkswaterstaat.
Willem Verbaan is econometrist.