De oogst van dit boek

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de bevindingen en verbanden in Samen Sneller Slimmer. Geïllustreerd aan de hand van citaten en interviewfragmenten uit de verschillende hoofdstukken.