Wolk777

Wolk777“De ‘kredietcrisis’ kwam niet uit de lucht vallen. Net als een piramidespel gaat het goed, zolang het goed gaat. Maar dan stort het in.

Dit boek, van innovatiesocioloog Gertrud Blauwhof en macro-econoom Willem Verbaan, is een analyse van de huidige crisis. Het werpt nieuw licht op de oorzaken ervan aan de hand van theorieën over langere economische bewegingen. De schrijvers leggen uit hoe de crisis valt te begrijpen als een systeemcrisis in het westerse kapitalistische model en in wezen is deze het gevolg van crises in het systeem van waarden dat ten grondslag ligt aan de economie en aan de samenleving.

Blauwhof en Verbaan bieden een nieuwe benadering met als inspirerend denkraam een economie gebaseerd op krimp en duurzaamheid. In plaats van krimp te bestrijden met weer een vlucht naar voren en ‘steeds maar meer’, wordt krimp, in combinatie met duurzaamheid, de drijvende kracht achter de sociale, politieke, ruimtelijke en economische ontwikkeling in deze eeuw. Blauwhof en Verbaan sporen jongeren dringend aan, mee te denken en bij te dragen aan de paradigmawisseling. Jongeren denken anders, werken anders, zijn anders georganiseerd. Zoals in de jaren zeventig de babyboomers posities innamen, zo breekt nu een bepalende periode aan voor de generaties van de 21e eeuw. Het is hun toekomst die nu wordt vormgegeven.”

Uitgegeven door Uitgeverij Blauwdruk.

Klik hier voor de volledige tekst van Wolk777. Over crisis, krimp en duurzaamheid.

Klik hier om terug te gaan naar ‘Boeken’.