Opdrachtgevers

Domeinen

Wij opereren zowel in het publieke als in het private domein. In het publieke domein zowel voor de centrale overheid als de lokale overheden en kennisorganisaties. In het private domein vooral de middelgrote onderneming, maar ook start–ups. Er is een sterke verwevenheid met duurzame mobiliteit en ruimtelijke inrichting, maar ook met ICT en zorg.

Overzicht

Een overzicht van opdrachtgevers in de afgelopen jaren:

 • BMC
 • BosKalis
 • Bouwend Nederland
 • Countus
 • CSO
 • CURNET
 • Cofely
 • Connekt
 • DuraVermeer
 • Elba Media
 • Haagse Hogeschool
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Heijmans Infra
 • Huisartsenpost Doetinchem
 • Imtech
 • Iterfidelis
 • Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS)
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
 • Movares
 • NXP
 • Nuon
 • PSIBouw
 • Partnerprogramma Infrastructuur Management
 • Platform Agrologistiek
 • Prorail
 • Provincie Friesland
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Overijssel
 • Regieraad Bouw
 • Rijkswaterstaat
 • Ruimte voor de Waal
 • SBR
 • Siemens
 • Stadsregio Haaglanden
 • Stichting Bouwreflectie
 • Tauw
 • Vialis
 • van Wijnen