Boeken

Onderstaand een overzicht van alle boeken en bijdragen aan boeken door Synergie Organisatieadvies en -ontwikkeling. Door op de afbeelding te klikken wordt u doorgelinkt naar het desbetreffende bestand.

Wolk777

Naar een nieuwe economie gebaseerd op krimp en duurzaamheid. Gertrud Blauwhof & Willem Verbaan 2009

Samen Sneller Slimmer

Innoveren in de bouw: "Never waste a good crisis!". Gertrud Blauwhof, Ben Spiering & Willem Verbaan, 2013

Nieuwe Businessmodellen en Nieuwe Economie

Nieuwe business in informatie- en platformeconomie, deeleconomie en circulaire economie. Gertrud Blauwhof & De Haagse Hogeschool 2017

Smart Cities

Hoe slim kan een stad zijn? Peter de Bois, Diederik de Koe, Cees Oosterwijk, Joris Stok, Willem Verbaan 2015.

Seminar Nieuwe Businessmodellen en Nieuwe Economie

Rolien Blanken, Gertrud Blauwhof, Annemijn van Gorp, Andries Hiskes, Guido Ongena, Egbert Willekes, Frieda Woldhek 2016

Empowering People

De historie en toekomst van de corporatie. Willem Verbaan & UWOON 2016

Innoveren in Agrologistiek

Innoveren in agrologistiek

Innoveren: hoe doe je dat? Handvatten voor ondernemers in agrologistiek. Gertrud Blauwhof & Platform Agrologistiek 2012

Nieuw Krachtenveld Nieuwe Paradigma’s

Trendverkenning van de Nederlandse bouwsector. Willem Verbaan 2012

Mega Trends Bouw

Van vergrijzing tot kredietcrisis. Willem Verbaan & PSIBouw - netwerk van vernieuwers, 2008.

Twee werelden, één toekomst

De geschiedenis van PinkRoccade 1950-2000. Gertrud Blauwhof, Irene van der Krol & PinkRoccade NV 2001

Van Passie tot Professie

Vrouwelijke vliegers in de Nederlandse luchtvaart. Gertrud Blauwhof i.s.m. KLM & Belle van Zuylen Instituut, Universiteit van Amsterdam. 1998

Transitie Agenda Bouw

Peter Vroom, Willem Verbaan & PSIBouw - netwerk van vernieuwers, 2008.

Zelfbeheer I

Heroverwegingsrapport Verbetering Bedrijfsvoering Overheid. vz Wllem Verbaan 1983

Kompas voor zelfbeheer

Een nieuwe koers voor de bedrijfsvoering in de rijksdienst. Rapport van de interdepartementale werkgroep Zelfbeheer II, vz Willem Verbaan 1985

The non-linear dynamics of technological developments

An exploration of telecommunications technology. PhD thesis / Proefschrift, University of Amsterdam 1995