Welkom op de website van Synergie organisatie advies en ontwikkeling.

Onze missie is onze cliënten bij te staan bij strategische innovaties van hun organisatie. Wij werken vraaggericht omdat elke innovatie uniek is met een eigen vertrekpunt en een eigen context. Partnership met de cliënt staat altijd centraal. Maatschappelijk ondernemen en verduurzaming van de samenleving zijn in dit tijdsgewricht onmisbare doelen. Teneinde de meest adequate competenties voor de cliënt te kunnen organiseren opereren wij altijd vanuit netwerken.

Strategieontwikkeling
Scenarioplanning
Business Development
Coaching van start-up’s
Innovatiemanagement
Co-creatie

Businessproces re-engineering
BIM en ketensamenwerking
Lean manufacturing
Assetmanagement
Serious gaming
Lezingen en workshops