Wie

Gertrud Blauwhof

Socioloog, bedrijfskundige en gepromoveerd op innovatieprocessen. Carrière in de wetenschappelijke wereld. Daarna geruime tijd verbonden aan een groot ICT bedrijf in de sfeer van organisatie- en strategieontwikkeling en business-development. Als organisatieadviseur veel ervaring met visievorming en strategiebepaling in tal van branches (w.o. infra, zorg, verkeer & vervoer, ICT, milieu). Bewerkstelligt vernieuwing door werelden te verbinden. Heeft o.m. specialismen ontwikkeld op het gebied van verkeersveiligheid en simulatie/gaming.

Willem Verbaan

Econometrist. Veertig jaar ervaring op senior/executive niveau in de kennissector, de publieke sector en de private sector. Netwerker, verbindt partijen, competenties en kansen. Kent de wereld van ruimtelijke investeringen vanuit alle denkbare rollen.