Synergie organisatie advies

voor ontwikkeling naar een nieuw perspectief

 

Maatschappelijk ondernemen en verduurzaming van de samenleving zijn in dit tijdsgewricht onmisbare doelen. Transitie naar een circulaire economie staat hoog op de agenda.

Onze missie is onze cliënten bij te staan bij het realiseren van strategische innovaties van hun organisatie. Wij werken vraaggericht omdat elke innovatie uniek is met een eigen vertrekpunt en een eigen context. Partnership met de cliënt staat altijd centraal. Teneinde de meest adequate competenties voor de cliënt te kunnen organiseren opereren wij altijd vanuit netwerken. ‘Haalbaarheid’ is voor ons een kernbegrip.

Strategieontwikkeling

Kernthema is de relatie tussen organisatie en omgeving. Twee invalshoeken volgen: van buiten naar binnen (‘outside-in’) of van binnen naar buiten (‘inside-out’). Beide zijn van belang; de strategische keuze is cliëntspecifiek. Sommige organisaties weten de omgeving naar hun hand te zetten; andere worden groot dankzij alertheid en aanpassings-vermogen. Synergie helpt cliënten bij het kiezen van hun route.

Scenarioplanning

Waar staat uw organisatie over vijf jaar? Over tien jaar? Scenarioplanning helpt u die vragen te beantwoorden. Ieder scenario is uniek – iedere organisatie is uniek: op de assen van scenarioplanning matchen wij generieke trends met organisatie- en branchespecifieke sterkten, zwakten, bedreigingen en kansen.

Innovatiemanagement en Co-creatie

In een tijd van crisis en transitie is innoveren cruciaal voor overleven. Synergie faciliteert u bij het managen van dit proces en het samenstellen van winnende teams. Daarbij maken wij onder meer gebruik van ‘Management Drives’: betere performance van individuen, teams en organisaties door inzicht in de drijfveren van mensen. Innoveren in de 21e eeuw is co-creatie:  innoveren met partners in de keten. Wij kennen de uitdagingen en valkuilen en ondersteunen u in dat proces.

Assetmanagement

Assetmanagement staat voor de activiteiten waarmee een organisatie uitvoering geeft aan het beheren van haar assets of eigendommen en de daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen met het oog op optimaal functioneren gedurende de levenscyclus. Goed assetmanagement leidt tot efficiëntie, kwaliteitsverbetering en vaak forse kostenverlaging.
In een circulaire economie is assetmanagement ruimer: perspectief is het transformeren van afval in voedsel teneinde binnen en tussen ketens meerwaarde te creëren.

Opdrachtgevers

Wij opereren zowel in het publieke als in het private domein. In het publieke domein zowel voor de centrale overheid als de lokale overheden en kennisorganisaties. In het private domein vooral de middelgrote onderneming, maar ook start–ups. Er is een sterke verwevenheid met duurzame mobiliteit en ruimtelijke inrichting, maar ook met ICT en zorg.

NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

INSPIRATIE ESSAY GERTRUD BLAUWHOF Korte inhoud . Dit essay is geschreven naar aanleiding van de discussies over het begrip ‘commons’ en de importantie van klimaat en milieu. De notitie is als volgt opgebouwd: in par. 1 ga ik in op een aantal -tijdens de bijeenkomst...

Lees meer
Scenarioplanning

Scenarioplanning

Scenarioplanning Waar staat uw organisatie over vijf jaar? Over tien jaar? Scenarioplanning helpt u die vragen te beantwoorden. Ieder scenario is uniek – iedere organisatie is uniek: op de assen van scenarioplanning matchen wij generieke trends met organisatie- en...

Lees meer
Het einde van het lineaire denken

Het einde van het lineaire denken

Inspiraties en bronnen De periode waarin we thans leven kenmerkt zich door het sterker wordende besef dat we op veel fronten de grenzen van onze systemen zijn genaderd. Er is veel aandacht voor sociaal- maatschappelijke fenomenen, zoals participatie,...

Lees meer
NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

INSPIRATIE ESSAY GERTRUD BLAUWHOF Korte inhoud . Dit essay is geschreven naar aanleiding van de discussies over het begrip ‘commons’ en de importantie van klimaat en milieu. De notitie is als volgt opgebouwd: in par. 1 ga ik in op een aantal -tijdens de bijeenkomst...

Lees meer
Scenarioplanning

Scenarioplanning

Scenarioplanning Waar staat uw organisatie over vijf jaar? Over tien jaar? Scenarioplanning helpt u die vragen te beantwoorden. Ieder scenario is uniek – iedere organisatie is uniek: op de assen van scenarioplanning matchen wij generieke trends met organisatie- en...

Lees meer
Het einde van het lineaire denken

Het einde van het lineaire denken

Inspiraties en bronnen De periode waarin we thans leven kenmerkt zich door het sterker wordende besef dat we op veel fronten de grenzen van onze systemen zijn genaderd. Er is veel aandacht voor sociaal- maatschappelijke fenomenen, zoals participatie,...

Lees meer

Postadres
Synergie organisatieadvies en -ontwikkeling
Burgemeester van der Feltzlaan 14
8162MB Epe
The Netherlands