Publicaties

Naar een circulaire economie

Manifest voor een transitie

Naar een circulaire economie – manifest voor transitie

is een inspiratieboek. Geschreven in 2021 – na een jaar met corona. Geschreven met hoop en oog op de toekomst. Geschreven vanuit de ambitie naar een circulaire economie en een circulaire samenleving. Vanuit een breed perspectief. De wereld nadert een kantelpunt. De grenzen van de aarde lijken nabij. Grondstoffen raken op, het klimaat verandert,

de zeespiegel stijgt, vervuiling van lucht, water
en aarde is alom. De politieke doelstellingen
leken aanvankelijk al ambitieus: Nederland 50 procent circulair in 2030, 100 procent in 2050. De IPCC rapporten hebben de urgentie met kracht onderstreept. Uitstel kan niet meer, drastische interventies zijn nodig, in vrijwel alle institutionele systemen.

In Naar een circulaire economie breken 26 schrijvers met een achtergrond in de wetenschap, het beleid, het onderwijs en het bedrijfsleven een lans voor dergelijke interventies. De essays worden aangevuld met enkele praktijkvoorbeelden en met interviews met enkele actieve jongeren.

Het boek biedt nieuw denken over de ontwikkeling van een circulaire samenleving. Hoe maken we een product of proces circulair? Hoe doen we het nu? Hoe maken we de transitie?