Megatrends Bouw
Steeds vaker naderen we ‘systeemgrenzen’: we stellen onszelf immers steeds vaker vragen van het type: helpt meer asfalt ons van het fileprobleem af? Lossen meer woningen echt het tekort op? […] In dit essay heb ik op verzoek van PSIBouw een visie ontwikkeld over de relaties tussen het transitieproces van de bouw en de ontwikkeling van nieuwe en toekomstige maatschappelijke kernthema’s. […]

Inleiding

“Steeds vaker naderen we ‘systeemgrenzen’: we stellen onszelf immers steeds vaker vragen van het type: helpt meer asfalt ons van het fileprobleem af? Lossen meer woningen echt het tekort op? […]

In dit essay het ik op verzoek van PSIBouw een visie ontwikkeld over de relaties tussen het transitieproces van de bouw en de ontwikkeling van nieuwe en toekomstige maatschappelijke kernthema’s. […]

De oplossingen voor de kernthema’s van deze tijd vinden we niet langer bij incrementele veranderingen. Ze vragen om paradigmaveranderingen, systeemsprongen. Naar innovatie en veranderen is op het niveau van de individuele onderneming veel onderzoek gedaan. Naar sectorbrede innovatie is echter nog maar weinig onderzoek gedaan en is navenant weinig over gepubliceerd. In deze publicatie benadruk ik die sectorinnovatie, in het bijzonder vanuit het transitieproces dat voorafgaat aan een paradigmaverandering.

De urgentie om te komen tot oplossingen voor de kernthema’s van deze tijd vraag om nieuwe competenties. De bouwsector heeft deze in principe in huis: nieuwe concepten bedenken, integraal ontwikkelen en opereren, de kunst van het verbinden en het nemen van risico’s zijn bouwers niet vreemd. Door zo de maatschappelijke opgave tegemoet te treden ontstaat een positief effect, namelijk de kanteling van een sector met een negatief imago en dito zelfbeeld naar een constructief meedenkende en letterlijk meebouwende sector.”

Willem Verbaan

 

Klik hier voor de volledige tekst van Megatrends Bouw. Van vergrijzing tot kredietcrisis.

 


 

Megatrends Bouw is onderdeel van een tweeluik en door PSIBouw – netwerk van vernieuwers-gepubliceerd in één uitgave met Transitie Agenda Bouw.

 

 

 

 

Klik hier voor de volledige tekst van Transitie Agenda Bouw.