Twee werelden, één toekomst
Automatisering in Nederland begint op 1 oktober 1950 met de instelling van een “Rijkscentrale voor Mechanische Administratie (R.M.A)”, daartoe besloten door de toenmalige minister-president W. Drees, ressorterend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en met als taak “het verzorgen van alle ponskaartwerkzaamheden en bijbehorende installaties voor alle(!) rijksinstanties”. Vijftig jaar later is de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, via tussenstappen in de vorm van RijksComputerCentrum (RCC), Bouwfonds Informatica en Roccade, veranderd in PinkRoccade. Het boek Twee werelden, één toekomst beschrijft de veranderingen – in organisatie én automatisering.

De geschiedenis van PinkRoccade 1950-2000

Automatisering in Nederland begint op 1 oktober 1950 met de instelling van een “Rijkscentrale voor Mechanische Administratie (R.M.A)”, daartoe besloten door de toenmalige minister-president W. Drees, ressorterend onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en met als taak “het verzorgen van alle ponskaartwerkzaamheden en bijbehorende installaties voor alle(!) rijksinstanties”.

Vijftig jaar later is de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie, via tussenstappen in de vorm van RijksComputerCentrum (RCC), Bouwfonds Informatica en Roccade, veranderd in PinkRoccade. Het boek Twee werelden, één toekomst beschrijft de veranderingen – in organisatie én automatisering.

“Wie de geschiedenis van ieder willekeurig concern in kaart wil brengen, krijgt altijd te maken met de vraag wat nu de kernwaarden zijn die het bedrijf gemaakt hebben tot wat het nu is. Soms zal dat een samenspel van toevalligheden zijn, maar bij succesvolle bedrijven ligt wel degelijke een gezonde en steekhoudende ambitie ten grondslag aan de groei. Ook bij PinkRoccade, dat een samenspel is van bedrijven die wel iets met elkaar hebben – maar wat precies? De kenners van ons concern zullen het oude RCC en Pink Elephant als de determinanten van de huidige cultuur benoemen. […] Het waren twee bijna tegengestelde culturen: de betrouwbare degelijkheid van het oude Rijks Computer Centrum versus de dynamiek van het jonge – en inmiddels ook voormalige – Pink Elephant.

In deze geschiedenis worden die twee culturen, van het oude RCC en van Pink Elephant, onder de loop genomen. Hoe zijn die bedrijven nader tot elkaar gekomen, en welk krachtenspel hebben we doorgemaakt sinds de beursgang van 1999? In het eerste deel staan RCC en Roccade centraal, in het tweede deel Pink Elephant. In het afsluitende deel treft u interviews aan met medewerkers van alle werkmaatschappijen. Zij schetsen hun indruk van de ontwikkelingen in de laatste paar jaar. We zetten het onderzoek stil als het jaar 2001 aanbreekt.

De synergie tussen beide bedrijven heeft gewerkt, mogen we nu constateren. PinkRoccade bundelt betrouwbaarheid, dynamiek en innovatie.”

Henk Bosma, voorzitter concerndirectie PinkRoccade

 

De digitale versie van Twee werelden, één toekomst. De geschiedenis van PinkRoccade 1950-2000 is binnenkort beschikbaar.