Ervaringen

Synergie advies heeft een breed pallet aan opdrachten en ervaringen opgebouwd in de afgelopen jaren. Als betrokken adviseur, sparring partner of aanjager in diverse werkvelden.

Strategieontwikkeling

Kernthema is de relatie tussen organisatie en omgeving. Twee invalshoeken volgen: van buiten naar binnen (‘outside-in’) of van binnen naar buiten (‘inside-out’). Beide zijn van belang; de strategische keuze is cliëntspecifiek. Sommige organisaties weten de omgeving naar hun hand te zetten; andere worden groot dankzij alertheid en aanpassingsvermogen.
Synergie helpt cliënten bij het kiezen van hun route.

Scenarioplanning

Waar staat uw organisatie over vijf jaar? Over tien jaar? Scenarioplanning helpt u die vragen te beantwoorden. Ieder scenario is uniek – iedere organisatie is uniek: op de assen van scenario-planning matchen wij generieke trends met organisatie- en branchespecifieke sterkten, zwakten, bedreigingen en kansen.

Innovatiemanagement

In een tijd van crisis en transitie is innoveren cruciaal voor overleven. Synergie faciliteert u bij het managen van dit proces en het samenstellen van winnende teams. Daarbij maken wij onder meer gebruik van ‘Management Drives’: betere performance van individuen, teams en organisaties door inzicht in de drijfveren van mensen.

Co-creatie

Innoveren in de 21e eeuw is co-creatie:  innoveren met partners in de keten. Wij kennen de uitdagingen en valkuilen en ondersteunen u in dat proces.

Assetmanagement

Assetmanagement staat voor de activiteiten waarmee een organisatie uitvoering geeft aan het beheren van haar assets of eigendommen en de daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen met het oog op optimaal functioneren gedurende de levenscyclus. Goed assetmanagement leidt tot efficiëntie, kwaliteitsverbetering en vaak forse kosten-verlaging. In een circulaire economie is assetmanagement ruimer: perspectief is het transformeren van afval in voedsel teneinde binnen en tussen ketens meerwaarde te creëren.

Business Development

Het ontwikkelen van business cases en verdien-modellen voor nieuwe producten en diensten. Meervoudige verdienmodellen door het combineren van functies (bijvoorbeeld wonen, zorg en onderwijs) bieden toekomstwaarde.

Coaching van start-up’s

Het begeleiden van nieuwe, beginnende bedrijven zodanig dat die uitgroeien tot succesvolle ondernemingen.

Businessproces re-engineering

Aan ieder product of dienst ligt een voort-brengingsproces (ook waardeketen genoemd) ten grondslag. Die processen (en ketens) zijn vaak tientallen jaren oud en laten zich her-ontwerpen. Het resultaat: lagere kosten, snellere productie en meer kwaliteit.

BIM en ketensamenwerking

Strategische ontwikkelingen in bouw en beheer zijn BIM en ketensamenwerking. BIM staat voor Bouw Informatie Model en, naarmate meer bedrijven ‘BIMmen’, voor Bouw Informatie Management. Eenduidige informatiedragers faciliteren ketensamenwerking en verbeteren uw bedrijfsresultaten. Synergie kan u op dit gebied bijstaan.

Lean manufacturing

Lean produceren (lean manufacturing, ‘slanke productie’) betekent dat alle inspanningen erop gericht zijn om verspilling in een productie-proces tegen te gaan. Het concept is afkomstig van automobielfabrikant Toyota en heeft in veel sectoren navolging gevonden. Ga verspilling tegen – en u produceert tegen lagere kosten! Synergie kan u helpen uw kosten te verlagen en de kwaliteit van uw producten en diensten te vergroten.

Serious Gaming

Serious gaming biedt experimenteerruimten. Historische tijd laat zich bekorten, belangen van andere partijen laten zich nabootsen en complexe besluitvormingsvraagstukken laten zich simuleren. De winst: zicht op de toekomst, meer wederzijds begrip en snellere besluit-vorming. De vorm: ‘virtual life’ en ‘real life’ – spelsimulaties met en zonder ICT.

Lezingen en workshops

Lezingen en het verzorgen van workshops op het gebied van Strategieontwikkeling, Scenario-planning, Business Development, Innovatie-management, Co-creatie, Businessproces re-engineering, BIM en ketensamenwerking, Lean manufacturing (‘slanke productie’), Asset-management en Serious Gaming.

Ook geven wij lezingen en workshops over innovatie en nieuwe paradigma’s in de bouw. Kijk voor meer informatie onder ‘Publicaties