Wie

Gertrud Blauwhof

 

Socioloog, bedrijfskundige en gepromoveerd op het onderwerp innovatie en innovatieprocessen. Carrière gestart in de weten-schappelijke wereld. Daarna geruime tijd verbonden aan een groot ICT bedrijf in de sfeer van organisatie- en strategie-ontwikkeling en business-development. Als organisatieadviseur veel ervaring met visievorming en strategiebepaling in tal van branches (w.o. infra, zorg, verkeer & vervoer, logistiek, ICT, milieu, bouw en ruimte). Bewerkstelligt vernieuwing door werelden te verbinden. Heeft o.m. specialismen ontwikkeld op het gebied van scenarioplanning en simulatie/gaming. Zeer actief op het gebied van nieuwe economie en nieuwe businessmodellen: informatie- of platformeconomie, deeleconomie en circulaire economie.

Willem Verbaan

Macro-econoom en econometrist. Veertig jaar ervaring op senior/executive niveau in de publieke sector, de private sector en de kenniswereld. Netwerker, verbindt partijen, competenties en kansen. Kent de wereld van ruimtelijke investeringen vanuit alle denkbare rollen: overheden, bedrijfsleven en kennisontwikkeling. Spreekt de taal van deze partijen op alle niveaus, inclusief boardroom. Expert in Financial Engineering. Bijzondere expertise in Duurzame Gebiedsontwikkeling, Klimaat en Water, Energie Transitieprocessen en Publiek-Private Samenwerking bij Ruimtelijke Investeringen. Initiatiefnemer van tal van innovatieve projecten in verschillende sectoren.

Willem Verbaan is helaas in augustus 2022 overleden. Synergie organisatie advies beraadt zich nu over haar toekomst.