Nieuwe Businessmodellen en Nieuwe Economie
“Tijden veranderen en wij veranderen met de tijd. Maar eens in de zoveel tijd komen er heel veel veranderingen tegelijk en grijpen ze in elkaar. Dat zijn prerevolutionaire tijden. De laatste keer dat dit gebeurde was rond 1850. De industriële revolutie transformeerde samenleving, economie en arbeidsmarkt. […] Wij leven nu, ruim 150 jaar na dato, weer in prerevolutionaire tijden, die Gertrud Blauwhof zo treffend beschrijft in dit boek

Revolutionaire tijden

Voorwoord door Adjiedj Bakas

“Tijden veranderen en wij veranderen met de tijd. Maar eens in de zoveel tijd komen er heel veel veranderingen tegelijk en grijpen ze in elkaar. Dat zijn prerevolutionaire tijden. De laatste keer dat dit gebeurde was rond 1850. De industriële revolutie transformeerde samenleving, economie en arbeidsmarkt. […] Wij leven nu, ruim 150 jaar na dato, weer in prerevolutionaire tijden, die Gertrud Blauwhof zo treffend beschrijft in dit boek. De geschiedenis herhaalt zich, alleen in een iets andere vorm. De revolutie die zij beschrijft verandert ons op allerlei manieren. De ruil- en deeleconomie verandert de manier waarop wij consumeren. De vervaging van betaald en onbetaald werk, de herverdeling van arbeid en de deprofessionalisering van zorg leiden tot een nieuwe arbeidsmarkt. De overheid wordt kleiner. Er komt een nieuwe energie-economie. […] Sommige mensen worden nerveus over de oorlogseconomie die de transformatie van het heden naar morgen zal brengen. Dat is helemaal niet nodig. Urgentie is wat we nodig hebben. En de stip op de horizon. Dat laatste doet Gertrud op voortreffelijke wijze in dit warm aanbevolen boek. Ze laat u zien hoe de wereld er straks uitziet en hoe mooi en goed dat is. Ik wens u veel inspiratie toe.”

Adjiedj Bakas, trendwatcher

 

 

“Economie en samenleving veranderen in razend tempo. We kopen, verkopen en handelen steeds vaker via internet: de I(nfo)-conomy. Er ontwikkelt zich een deeleconomie: de ‘We-Conomy’ waarin toegang (delen of ruilen) belangrijker is dan bezit. Ook de C-conomy wint aan gewicht: aandacht voor circulaire stromen, het sluiten van kringlopen het en hergebruik van grondstoffen (‘cradle to cradle’). Volgens Jeremy Rifkin, Amerikaans strateeg en futuroloog, staan we aan de vooravond van de ‘zero marginal cost society’ – gedreven door 3D printing en het ‘Internet of Things’. Rifkin noemt het de Vierde Industriële Revolutie. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universeit, spreekt van een Verandering van Tijdperk: ‘Nederland kantelt’.

Dit boek, geschreven door innovatiesocioloog Gertrud Blauwhof, Lector Innoverend Ondernemen aan De Haagse Hogeschool, beschrijft de veranderingen in de economie. Nieuwe businessmodellen en hoe die te realiseren. Een wenkend perspectief voor een nieuwe samenleving.

Blauwhof heeft meerdere publicaties over innovatieprocessen op haar naam staan. Dit boek biedt een handelingsperspectief voor de nieuwe economie.” 

Klik hier voor de volledige tekst van Nieuwe Businessmodellen en Nieuwe Economie.

 

Hardcover te bestellen bij Uitgeverij Eburon á € 24,50 via  https://eburon.nl/product/nieuwe-businessmodellen-nieuwe-economie

Academische Uitgeverij Eburon, ISBN 978-94-6301-107-5, 2017, 220 pg.