Empowering people
Dit essay getiteld ‘Empowering People. Over de historie en de toekomst van de corporatie’ is een pentekening van macro-econoom en toezichthouder Willem Verbaan over de toekomst van woningcorporaties. Verleden, heden en in het bijzonder toekomst.

De historie en de toekomst van de corporatie

“De ontwikkelingen in de wereld van de woningcorporaties volgen elkaar snel op. Werden we eerst in de sector extra getroffen door de economische – en financiële crisis (de bouwsector verloor meer dan 40 % omzet en 30 % personeel), vervolgens kregen we ook van binnenuit te maken met ingrijpende veranderingen. De nieuwe woningwet bracht de corporatie niet alleen terug naar zijn basale doelstelling, maar de financiële armslag werd verder verkleind door de verhuurdersheffing en de solidariteitsheffing i.v.m. de Vestia affaire. De gemiddelde corporatie moest haar ambities sterk terugschroeven, investeringen daalden substantieel, terwijl de doelgroep er bepaald niet kleiner op geworden was. [….]” Voorwoord door Drs. Ing. Cees H.P. Oosterwijk, Voorzitter Raad van Commissarissen UWOON.

Dit essay getiteld ‘Empowering People. Over de historie en de toekomst van de corporatie’ is een pentekening van macro-econoom en toezichthouder Willem Verbaan over de toekomst van woningcorporaties. Verleden, heden en in het bijzonder toekomst.

Uitgebracht door UWOON – “Ter inspiratie en voor de broodnodige daadkracht binnen de corporatie 3.0.”

Klik hier voor de volledige tekst van Empowering people. De historie en de toekomst van de corporatie.