Nieuw Krachtenveld in de bouw
“In de bouwsector voltrekt zich een fundamenteel veranderingsproces. Tot voor kort werden in zo min mogelijk tijd zo veel mogelijk gebouwen uit de grond gestampt. Iedereen profiteerde: bouwbedrijven, gemeenten, huurders van commercieel vastgoed en de huizenkoper die erop kon rekenen dat zijn bezit altijd maar meer waard zou worden. Die tijd is voorbij. De economische crisis, de krimp van de bevolking, de roep om duurzaamheid en verregaande internationalisering dwingen de bouwsector tot nieuwe perspectieven en verhoudingen. De sector staat op de drempel van grote paradigmaverschuivingen.

Voorwoord

Chris Buijink, Secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

“De veranderingen in de maatschappij gaan razendsnel. Daarop inspelen is voor het bedrijfsleven in Nederland van grote uitdaging. Het nieuwe bedrijvenbeleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt ondernemers – groot en klein – in staat om te ondernemen, te investeren, te innoveren en te exporteren om daarmee gebruik te maken van de kansen die veranderingen bieden. Het vestigingsbeleid, de kennisinfrastructuur en de fysieke infrastructuur, en daarmee ook de ruimtelijke inrichting van Nederland en de vitaliteit van steden zijn daarbij van cruciaal belang. Ook de bouwsector staat door al deze ontwikkelingen voor grote uitdagingen.

In dit nieuwe boek maakt Willem Verbaan, als lector vastgoedeconomie verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, een trendanalyse van de nieuwe krachtenvelden die op de bouwsector inwerken. Onder druk van megatrends en crises op meerdere fronten brokkelt de oude en vertrouwde omgeving waarin de bouwsector tot nu toe opereerde steeds verder af en ontstaat er behoefte aan andere benaderingen en nieuwe accenten. […]

Willem Verbaan biedt een nieuwe kijk op traditionele processen en markten. Hij belicht daarbij ook het internationale krachtenspel, waarbij hij een zwaar accent legt op de noodzakelijke vitaliteit van de stad. Essentieel is het kunnen aantrekken van nieuwe kennis, nieuw talent en nieuwe bedrijvigheid. De grote vraag is of de bestaande stedenbouwkundige beleidskaders wel voldoende ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen en trends, veranderingen van bevolking en of de beleids- en bestuursstructuur wel flexibel genoeg is om daar adequaat op te reageren. De toenemende betrokkenheid van en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving van burgers leidt tot behoefte aan betere communicatie en afstemming.

Het inspirerende van dit boek is dat het verbanden legt tussen de nieuwe begrippen van deze rijd, theorie en praktijk, markt, overheden en kenniswereld. Het schetst niet alleen de ontmanteling van een oude werkelijkheid, maar biedt vooral zicht op innovaties en kansen. Ook, of misschien wel juist, voor de bouwsector in Nederland.”

Chris Buijink

Secretaris-generaal ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 


Nieuw Krachtenveld, Nieuwe Paradigma’s

Trendverkenning van de Nederlandse bouwsector

“In de bouwsector voltrekt zich een fundamenteel veranderingsproces. Tot voor kort werden in zo min mogelijk tijd zo veel mogelijk gebouwen uit de grond gestampt. Iedereen profiteerde: bouwbedrijven, gemeenten, huurders van commercieel vastgoed en de huizenkoper die erop kon rekenen dat zijn bezit altijd maar meer waard zou worden. Die tijd is voorbij. De economische crisis, de krimp van de bevolking, de roep om duurzaamheid en verregaande internationalisering dwingen de bouwsector tot nieuwe perspectieven en verhoudingen. De sector staat op de drempel van grote paradigmaverschuivingen.

De bouwwereld van de toekomst is duurzaam, integraal, transparant en flexibel. Techniek en prijs zijn er ondergeschikt aan beheer, gebruik en transformatie. ICT zal een doorslaggevende invloed hebben op een sector die in de nabije toekomst in deze vorm niet meer zal bestaan. In een aanstekelijk betoog, met sprekende praktijkvoorbeelden, laat Willem Verbaan zien welke instrumenten hier nu al voor zijn ontwikkeld en wat nodig is om deze duurzame aanpak te verankeren in wat we nu nog de bouwsector noemen.”

 

Klik hier voor de volledige tekst van Nieuw Krachtenveld, Nieuwe Paradigma’s. Trendverkenning van de Nederlandse bouwsector.

 

De uitgave van Nieuw krachtenveld, nieuwe paradigma’s werd mede mogelijk gemaakt door de Hogeschool van Amsterdam.

Uitgeverij Blauwdruk, 2012, ISBN 978-90-75271-56-0, 160 pg. Hardcover uitverkocht.