SAMEN SNELLER SLIMMER
SAMEN SNELLER SLIMMER is een optimistisch boek over de bouw. Onder het motto ‘never waste a good crisis’ constateren de auteurs dat de sector zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Begrippen als BIM, assetmanagement, lean-productie, ketensamenwerking en levensduurdenken raken snel ingeburgerd en zetten bedrijven en overheden aan tot veelbelovende innovaties. Toch heeft de bouwketen nog een lange weg te gaan. Te midden van massaontslagen, faillissementen en een stagnerende woningmarkt is het moeilijk voor te stellen dat de rol van de sector fundamenteel kan veranderen en een nieuwe maatschappelijke betekenis kan krijgen. De vele interviews en praktijkvoorbeelden in SAMEN SNELLER SLIMMER bieden architecten, bouwbedrijven, ontwikkelaars en opdrachtgevers een inspirerend toekomstperspectief. SAMEN SNELLER SLIMMER is een waardevol boek voor iedereen die inziet dat een crisis bij uitstek het moment is om te innoveren."

Vooraf

Door Jan Hendrik Dronkers, Directeur-generaal Rijkswaterstaat, bestuurslid Vernieuwing Bouw

Benut de crisis voor innovaties

“Door de crisis maakt de bouw een zorgwekkende tijd door. De vele faillissementen en het verlies aan arbeidskrachten zijn niet alleen een sociale ramp maar daarmee verliezen we ook waardevolle expertise om Nederland op een betaalbare manier veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Toch stimuleert de crisis de vernieuwing in de bouwsector. Bedrijven en overheden investeren fors in efficiëntere bedrijfsprocessen in de hele bouwketen. Krachtige ICT-hulpmiddelen worden ingezet om faal- en transactiekosten te verminderen en voor een betere prijs-prestatieverhouding. Bovendien komt de eindgebruiker meer centraal te staan in de productieprocessen.
De crisis geeft dus een krachtige impuls aan vernieuwend management. Daarmee zetten we al een geweldige stap naar efficiënt werkende ketenprocessen in de bouw. Maar er is meer nodig om te komen tot een sector die op de lange termijn gezond en competitief is. We zullen de bouwsector een nieuwe impuls moeten geven door te investeren in kennis en innovaties.

Het is interessant om je te verdiepen in de manier waarop vorige crises zijn overwonnen. Winston Churchill benutte de crisis voor het experimenteren met innovaties. Het toepassen van drijvende, betonnen havens, bijvoorbeeld. Deze ‘Mulberry Harbours’ bleken doorslaggevend bij de invasie van Normandië in 1944, en daarmee in het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Om te kunnen innoveren zette Churchill ook onorthodoxe benoemingen door. Zo stelde hij een team van excentriekelingen samen dat erin slaagde de roemruchte Enigma-code te ontcijferen. Ook stelde hij sluwe ijzervreters aan: ondernemende creatievelingen die buiten de gebaande paden dachten, niet terugdeinsden voor weerstand of het maken van fouten. “It’s not only the good boys who help to win wars”, aldus Churchill, “it is the sneaks and stinkers as well.” Wat dat betreft kunnen we veel van Churchill leren.

Het doorbreken van een crisis vraagt, naast vernieuwend management, innovatiekracht en ondernemerschap. Die krachten moeten worden gebundeld in broedplaatsen voor innovaties. Rijkswaterstaat investeert daarin door als partner op te trekken met vernieuwende ondernemers. […]

Slim innoveren en slim combineren vormen de sleutel voor groei, duurzaamheid en werkgelegenheid. De huidige onderzoeken en experimenten vormen daarvoor al een goed begin. Het taaie deel zit in het structureel toepassen ervan. Om echt doorbraken te forceren moeten kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers samen de bakens verzetten. Innovatieve ondernemers en excellente managers moeten de handen ineen slaan door hun krachten te bundelen in kweekvijvers voor het ontwikkelen, testen en aanjagen van vernieuwende oplossingen. Daarvoor moeten we onze werkwijze en cultuur echt aanpassen. In het begin zal tegenslag onvermijdelijk zijn. Chuchills broedplaats voor ideeën werd bijvoorbeeld door sceptici laatdunkend ‘The Churchill-playground’ genoemd. Buiten de gebaande paden denken leidt altijd tot mislukkingen en hoon. Maar Churchills speeltuin laat ook zien dat je met baanbrekende innovaties oorlogen kunt winnen.

Nederland heeft behoefte aan een vitale sector om ons land op een betaalbare manier veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Dat kan door de krachten van doortastende managers en ondernemers te bundelen. Laten we daarop inzetten: ‘Bring in the sneaks and the stinkers!”

Jan Hendrik Dronkers

Directeur-generaal Rijkswaterstaat, Bestuurslid Vernieuwing Bouw

 


 

“SAMEN SNELLER SLIMMER is een optimistisch boek over de bouw. Onder het motto ‘never waste a good crisis’ constateren de auteurs dat de sector zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Begrippen als BIM, assetmanagement, lean-productie, ketensamenwerking en levensduurdenken raken snel ingeburgerd en zetten bedrijven en overheden aan tot veelbelovende innovaties. Toch heeft de bouwketen nog een lange weg te gaan. Te midden van massaontslagen, faillissementen en een stagnerende woningmarkt is het moeilijk voor te stellen dat de rol van de sector fundamenteel kan veranderen en een nieuwe maatschappelijke betekenis kan krijgen. De vele interviews en praktijkvoorbeelden in SAMEN SNELLER SLIMMER bieden architecten, bouwbedrijven, ontwikkelaars en opdrachtgevers een inspirerend toekomstperspectief.

SAMEN SNELLER SLIMMER is een waardevol boek voor iedereen die inziet dat een crisis bij uitstek het moment is om te innoveren.”

 

SAMEN SNELLER SLIMMER is een omvangrijk boek: ruim 400 pagina’s.

Daarom is het in delen beschikbaar via het menu links bovenaan deze pagina. Indeling en hoofdstukken zijn als volgt:

Deel I – Economische golven

 1. Hoofdstuk 1: Systemen in verandering
 2. Hoofdstuk 2: Veranderingen in de wereld van de bouw en ruimtelijke ontwikkelingen
 3. Hoofdstuk 3:  Dragers van vernieuwing. Businessprocess re-engineering, lean manufacturing en ketensamenwerking
 4. Hoofdstuk 4: BIM – Bouw Informatie Model en Bouw Informatie Management
 5. Hoofdstuk 5: Halftime – Sneller, goedkoper, met minder middelen
 6. Hoofdstuk 6: Rijkswaterstaat – Innoveren als bedrijfsproces

Klik hier voor Voorwoord, Inhoudsopgave en de volledige tekst van Deel I.

Deel II – Innovatie in de bouw

 1. Hoofdstuk 7: Pionieren met innovatie
 2. Hoofdstuk 8: Innovatief werken aan infrastructuur
 3. Hoofdstuk 9: Het nieuwe vakmanschap – Assetmanagement
 4. Intermezzo – Het theater van de bouwontwikkelingen
 5. Hoofdstuk 10: Transformatie en herbestemming. Het belang van duurzaamheid en functiecombinaties
 6. Hoofdstuk 11: Gebiedsontwikkeling 3.0

Klik hier voor de volledige tekst van Deel II.

Deel III – Wenkend perspectief

 • Hoofdstuk 12: Een nieuw perspectief op onderwijs en innovatie in de bouw
 • Hoofdstuk 13: Ter inspiratie
 • Hoofdstuk 14: Innoveren kun je leren
 • Hoofdstuk 15: Intelligente ruimte. ‘Smart cities’ en ‘smart citizens’
 • Hoofdstuk 16: Infrastructuur, innovatie en waardecreatie
 • Hoofdstuk 17: De oogst van dit boek
 • Hoofdstuk 18: Nieuwe thema’s, nieuwe rollen en een nieuw perspectief

Klik hier voor de volledige tekst van Deel III.

Apart uitgelicht zijn:

 • Hoofdstuk 17: De oogst van dit boek
  • klik hier voor De oogst van Samen Sneller Slimmer
 • Hoofdstuk 18: Nieuwe thema’s, nieuwe rollen en een nieuw perspectief
  • klik hier voor het slothoofdstuk en de conclusies van Samen Sneller Slimmer
   • paginanummer pdf bestand 59 e.v., paginanummer boek 378 e.v.
 • Trefwoorden & nieuwe begrippen
  • klik hier voor Trefwoorden & begrippen

 

SAMEN SNELLER SLIMMER bevat bijdragen van Cees Buijs, Diederik de Koe, Myra Koperdraat, Hans Nijssen, Martin van Pernis en Geert-Jan Verkade.

De uitgave is mede mogelijk gemaakt door: Hogeschool van Amsterdam, Bouw Informatie Raad, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Hoger Onderwijs Groep Bouw en Ruimte, Rijkswaterstaat, SBRCURnet, Vernieuwing Bouw.

Uitgeverij Blauwdruk, 2013, ISBN 978-90-75271-79-9, 416 pg.

Hardcover te bestellen á € 29,90 bij Uitgeverij Blauwdruk via https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/boeken/divers/samen-sneller-slimmer/