Transitie Agenda Bouw
Eerst een vraag aan u: Eind 2016 is PSIBouw gestart met een serie debatbijeenkomsten over de toekomst van de bouw in Nederland. Het doel was een wenkend perspectief te ontwikkelen dat helpt richting te geven aan de in de bouwsector opgang gekomen vernieuwingsbeweging. We hebben met tientallen mensen van binnen en buiten de bouwsector gesproken over vraagstukken die wij nu en voor de toekomst belangrijk vinden. Zij hebben op verschillende manieren materiaal aangedragen, door mee te debatteren, ideeën aan te reiken, visies te geven en sommigen door mee te schrijven aan dit boekje. […]

“Beste lezer, Eerst een vraag aan u:

Eind 2016 is PSIBouw gestart met een serie debatbijeenkomsten over de toekomst van de bouw in Nederland. Het doel was een wenkend perspectief te ontwikkelen dat helpt richting te geven aan de in de bouwsector opgang gekomen vernieuwingsbeweging. We hebben met tientallen mensen van binnen en buiten de bouwsector gesproken over vraagstukken die wij nu en voor de toekomst belangrijk vinden. Zij hebben op verschillende manieren materiaal aangedragen, door mee te debatteren, ideeën aan te reiken, visies te geven en sommigen door mee te schrijven aan dit boekje. […]

Over een ding zijn alle betrokkenen het eens: er is een enorme potentie en een enorme opgave. Nu economische, sociale en ecologische duurzaamheid belangrijke maatschappelijke waarden zijn, voelen zij als mensen die werkzaam zijn in en om de bouw verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen. […]

Laat duidelijk zijn dat dit boekje een verslag is van onze zoektocht en niet in beton is gegoten. Een transitie zoals in dit boekje verwoord is noch te plannen, noch te voorspellen: de bouw vernieuwt door actieve nieuwsgierigheid en leergierigheid, door te zoeken, te experimenteren, te doen.

Deze transitieagenda is dus een uitdaging en een vraag aan u tegelijkertijd: wat is uw mening, uw visie en vooral uw bijdrage aan deze inspirerende vernieuwingsslag van bouwen in Nederland?” 

Peter Vroom – PSIBouw, Derk Loorbach – DRIFT

 

Klik hier voor de volledige tekst van Transitie Agenda Bouw.

 

 

 

 

 

Transitie Agenda Bouw is onderdeel van een tweeluik en door PSIBouw – netwerk van vernieuwers-gepubliceerd in één uitgave met Mega Trends Bouw.

 

 

Klik hier voor de volledige tekst van Mega Trends Bouw.