NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

INSPIRATIE ESSAY GERTRUD BLAUWHOF Korte inhoud . Dit essay is geschreven naar aanleiding van de discussies over het begrip ‘commons’ en de importantie van klimaat en milieu. De notitie is als volgt opgebouwd: in par. 1 ga ik in op een aantal -tijdens de bijeenkomst...
Scenarioplanning

Scenarioplanning

Scenarioplanning Waar staat uw organisatie over vijf jaar? Over tien jaar? Scenarioplanning helpt u die vragen te beantwoorden. Ieder scenario is uniek – iedere organisatie is uniek: op de assen van scenarioplanning matchen wij generieke trends met organisatie- en...