Elinor Ostrom

Instead of there being a single solution to a single problem, I argue that many solutions exist to cope with many different problems. 

Christoffer Alexander

Metropolitan regions will not come te balance until each one is small and autonomous enough to be independent. 

Tine de Moor

De coöperatieve vormen van samenwerking en zelforganisatie lijkt een stille revolutie aan te kondigen.

Braungart & McDonough

Hoe zou het zijn om deze plek, de aarde, weer aan te doen … voor onze verwanten.

Cees Oosterwijk

Het stenen tijdperk is niet beëindigd omdat de stenen op waren.