NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

NAAR EEN NIEUW PERSPECTIEF

INSPIRATIE ESSAY GERTRUD BLAUWHOF Korte inhoud . Dit essay is geschreven naar aanleiding van de discussies over het begrip ‘commons’ en de importantie van klimaat en milieu. De notitie is als volgt opgebouwd: in par. 1 ga ik in op een aantal -tijdens de bijeenkomst...
Het einde van het lineaire denken

Het einde van het lineaire denken

Inspiraties en bronnen De periode waarin we thans leven kenmerkt zich door het sterker wordende besef dat we op veel fronten de grenzen van onze systemen zijn genaderd. Er is veel aandacht voor sociaal- maatschappelijke fenomenen, zoals participatie,...