Het particulier initiatief is noodzakelijke als aanvulling op of tegenwicht tegen overheid of markt. Het richt zich op maatschappelijke noden die politiek worden verwaarloosd, commercieel minder interessant zijn of tussen overheid en markt bekneld raken. Daarnaast zijn er de nieuwe sociale bewegingen: netwerken van burgers. Het idee van de ‘commons’ is hier een voorbeeld van.