Seminar Nieuwe Businessmodellen en Nieuwe Economie
Drie O’s zijn cruciaal voor het HBO: Onderwijs, Onderzoek en Ondernemerschap. Kenniscirculatie tussen Onderwijs, Onderzoek en Ondernemerschap was het doel van het Seminar Nieuwe Businessmodellen en Nieuwe Economie, georganiseerd op 12 november 2015 door de onderzoeksgroep van het Lectoraat Innoverend Ondernemen – Lector Gertrud Blauwhof – aan De Haagse Hogeschool.

Kenniscirculatie tussen Onderwijs, Onderzoek en Ondernemerschap was het doel van het Seminar Nieuwe Businessmodellen en Nieuwe Economie, georganiseerd op 12 november 2015 door de onderzoeksgroep van het Lectoraat Innoverend Ondernemen – Lector Gertrud Blauwhof – aan De Haagse Hogeschool.


 

Simone Frederiksz, Directeur Faculteit Business, Finance & Marketing, openende het seminar.

“In onze complexe, hybride en diverse samenleving vervagen de grenzen inelk opzicht. De snelheid van ontwikkelingen uit de (internationale) omgeving op de samenleving en het hoger onderwijs zijn ongekend. Dit vraagt om eigenschappen zoals flexibiliteit en adaptief vermogen, die niet vanzelfsprekend zijn voor het onderwijs en daarmee ook voor De Haagse Hogeschool.

Ik ben ervan overtuigd dat kenniscirculatie de manier is om onderwijs en praktijkinnovatie tot stand te brengen. Ik vind dat we een open verbinding moeten realiseren tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.

Het seminar Nieuwe Businessmodellen en Nieuwe Economie is een voorbeeld van de wijze waarop de hogeschool zich wil ontwikkelen als netwerkhogeschool. Het is een bijzonder genoegen om u te mogen ontvangen. Ik zal u weer treffen binnen of buiten de hogeschool in Society 3.0.”

 


“Society 3.0” was het thema van de bijdrage van Ronald van den Hoff, oprichter en co-owner van Seats2Meet,

  • Waardecreatie in de nieuwe economie: trends op weg naar Society 3.0.

Bijdragen die eveneens in het verslag te vinden zijn:

  • Nieuwe businessmodellen: een nieuwe CFO?
  • Strategie en strategievorming: Business Model Canvas & Lego building blocks
  • Happy ondernemen met innovatie oplossingen – nieuw DNA in accountancy?
  • E-health: nieuwe businessmodellen in de gezondheidszorg
  • Digitaal Erfgoed Nederland over Business Model Innovation
  • Preparing for the future: de waarde van scenarioplanning voor business modelling
  • Stedelijk metabolisme en circulaire economie: afval wordt voedsel

 

Klik hier voor de volledige tekst van het Seminar Nieuwe Businessmodellen en Nieuwe Economie.